Crapsregler

Den som slår tärningarna kallas shooter och alla spelarna vid bordet (inklusive shootern) ska satsa pengar på om shootern kommer klara ett pass och vinna (pengarna läggs på pass linjen) eller misslyckas och förlora (don't pass linjen). För enkelhetens skull kan vi säga att shootern lägger insatsen på pass linjen, alltså satsar på att vinna. Därefter kastar shootern tärningarna för det första kastet, "come-out" kastet. Tre saker kan då inträffa:

Shootern kastar 7 eller 11: har gjort en pass och vinner.

Shootern kastar 2, 3 eller 12 kallas det craps och shootern förlorar.

Shootern kastar något annat (4, 5, 6, 8, 9, 10): en point har etablerats.

Här måste shootern fortsätta kasta tärningarna tills han/hon antingen kastar samma summa igen eller en sjua. Kastar shootern pointnumret igen, vinner han/hon; om shootern däremot kastar en sjua, så förlorar han/hon. Under denna period är det bara pointnumret och sjuan som påverkar spelet.

Överstående scenario är alltså under förutsättning att shootern satsat på pass. Om han/hon istället satsar på don't pass, så måste han/hon förlora för att vinna insatsen. Samma sak gäller för alla andra spelare som satsat på shooterns spel.

När det kommer till insatser, är craps som sagt ett komplicerat spel, men här kommer en så tydlig genomgång som möjligt. Om man satsar på att shootern ska klara sitt pass, kallas det för rätta insatser. Dessa finns tre varianter av.

Insatser 

Pass linjen är en insats på att shootern ska klara ett pass, det vill säga kasta en sjua eller elva på come-out kastet, eller kasta pointnumret innan en sjua. Vinsten är jämna pengar på insatsen.

Taking the Odds spelas när en point har etablerats. Den spelare som lagt en pass line insats får här ta odds. Hur mycket mer insats man får lägga beror på vilket nummer pointen är. Oddsinsatsen vinns sedan om pointnumret kastas före en sjua och ger även det olika mycket pengarna tillbaka beroende på pointnummer.

En come insats kan läggas på varje kast när en point har etablerats. Det gör att varje kast man lagt en come insats på, blir ett come-out kast. Alltså: när man lagt en come insats så vinner man om shootern kastar en sjua eller elva och förlorar om shootern kastar craps. Även här kan man spela på odds.

Om man istället lägger sin insats från början på att shootern ska misslyckas med sin pass, kallas det fel insatser. Här finns samma spelmöjligheter som ovan, med namnen don't pass linjen, laying the odds och don't come. De funkar likadant som pass line, taking the odds och en come insats, men tvärtom; när shootern misslyckas, vinner man.

Förutom att satsa med eller mot shootern, kan man också satsa på ett visst nummer. Dessa satsningar har också olika odds beroende på när i spelet man satsar och vilket nummer man satsar på.