Historian om craps

Tusentals år står som stöd för tärningsspelet craps

En bevingad fras, "Alea Iacta est" – "Tärningen är kastad", som yttrades av Julius Caesar vid krigståget mot Rom år 49 f.Kr., är historiskt på många sätt. Detta visar nämligen att tärningen var mycket bekant på den tiden och den skall ursprungligen ha kommit från Fjärran Östern via Sidenvägen. De tärningar som användes då och även nu har olika former även om vi mest känner till den sexsidiga. Det är även denna tärning som används i det mystiska spelet craps. Mystiskt därför att man i Sverige och Norden inte känner till detta spännande spel särskilt bra. Inte ens Svenska Spel har detta kasinospel på något av sina fyra kasinon. Man erbjuder istället det besläktade spelet sic bo.

Bevisligen spelades tärningsspel långt tillbaka i tiden men när craps uppstod är inte direkt känt. Det är dock troligt att det härstammar från det engelska spelet hazard som var populärt från 1300-talet och framåt. I det spelet skulle man slå fem eller nio medan två ettor inte var bra. Möjligen kommer craps från engelskans crap som betyder skräp, två ettor var ju inget att ha. På Franska benämndes spelet crapaud, vilket står för padda.

Spela craps under enkla förhållanden

Hur spelet fortskred under århundraden framåt kan man bara gissa sig till men idag spelas detta fartfyllda tärningsspel på kasinon världen över. Troligen har spelets regler förenklats så att det blivit lättare att tillgodose för den breda publiken. De oinvigda kan få uppfattningen om svårförståeliga regler men så är faktiskt inte fallet. Speciellt på kasinon i USA är spelet oerhört populärt. Utanför de tjusiga spellokalerna kallas det street craps, vilket var vanligt förekommande både på europeiska och amerikanska kontinenten under 1900-talet. Även under krigen kastade soldaterna craps när tillfälle bjöds mellan striderna. På gatan eller annan plats kan spelet ordnas ganska enkelt. En platt yta med en kant eller sarg är vad som behövs för att kunna kasta tärningarna.

Craps på kasino

Craps är även känt för det kasinospel där man kan "tjattra" lite lagom, annars är det som regel ganska tyst vid roulette och de andra borden. Möjligen kan detta bero på att craps är det spel där deltagarna är mest aktiva. Här är det de och inte croupieren som sköter rullandet av de båda tärningar som används. En av anledningarna till spelets gunst kan vara vinstmöjligheten. Craps är ett spel där det går att vinna ordentligt och kasinots fördel är mindre än i exempelvis roulette.